Informatie

Heb je interesse om, op de een of andere manier, een steentje bij te dragen aan de jeugdactiviteiten geef je dan snel op!

( email: wijnandsfr@home.nl)

Doelstellingen jeugdcommissie TVK Heerlen

De jeugdcommissie van TVK Heerlen stelt zich ten doel zoveel mogelijk kinderen van Heerlen en omstreken de gelegenheid te geven met plezier lid te zijn van onze vereniging.

Dit willen wij bereiken door:

* laagdrempeligheid: zowel qua toegankelijkheid alsook qua een financieel aantrekkelijk aanbod voor (beginnende) jeugd;

* een zodanig aantal enthousiaste jeugdleden te behouden dat zij met elkaar zowel plezier in de tennissport als in het verenigingsleven kunnen hebben;

* een sfeer te creeren waaruit duidelijk blijkt dat het normaal en heel leuk is om naast het volgen van training ook eens een balletje te gaan slaan;

* het organiseren van vele activiteiten;

* contact te hebben met ouders van jeugdleden en deze te enthousiasmeren voor tennis en andere activiteiten van TVK Heerlen;

* het bevorderen van het clubgevoel bij de jeugdleden;

* de jeugdleden te stimuleren tot sportief en sociaal gedrag op en rond de banen;

* het behartigen van de belangen van de jeugd binnen het bestuur van onze vereniging;

* de mogelijkheid te bieden tot het volgen van lessen bij gediplomeerde trainers;

* de mogelijkheid te bieden tot het spelen van competitie. 


Daartoe geldt het volgende:

* Tennissen bij TVK Heerlen voor 40 of 50 euro per seizoen (1 april t/m de herfstvakantie);

* Training van gediplomeerde trainers; 

* Mogelijkheid tot het spelen van competitie (10 euro eigen bijdrage);

* Mogelijkheid tot doortrainen in de winter.